Investigador en formación. Proyecto: «Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, CPI-13-368» (GVPROMETEOII2013-007). Universitat de València (1 plaza)

TEXTO ÍNTEGRO PUBLICADO: http://www.docv.gva.es/datos/2013/09/04/pdf/2013_8215.pdf