Investigador en formación, Universitat de València. Proyecto: «Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació (GVPrometeo2010-055), CPI-13-376» (1 plaza)

TEXTO ÍNTEGRO PUBLICADO: http://www.docv.gva.es/datos/2013/09/05/pdf/2013_8261.pdf