Personal técnico de apoyo a la investigación. Proyecto: «Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Conselleria d’Educació, CPI-13-371» (GVPROMETEO2009-011). Universitat de València (1 plaza)

TEXTO ÍNTEGRO PUBLICADO: http://www.docv.gva.es/datos/2013/09/04/pdf/2013_8221.pdf