Personal técnico de apoyo a la investigación, Universitat de València. Proyecto: «Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Conselleria d’Educació, CPI-13-275» (GVPROMETEO2011-042). 1 plaza.

TEXTO ÍNTEGRO PUBLICADO: http://www.docv.gva.es/datos/2013/09/05/pdf/2013_8258.pdf