Técnico superior de investigación, perfil espectrometría RMN, Universitat de València (1 plaza)

TEXTO ÍNTEGRO PUBLICADO: http://www.docv.gva.es/datos/2013/09/04/pdf/2013_8599.pdf